Special

OFFERS

STUDENT DISSCOUNT 10%

#StaviusCoffee giảm giá 10% suốt tuần.
Cho các bạn là Sinh Viên - Học Sinh.

NỘI DUNG CHI TIẾT:

Thông qua chương trình “Student Disscount“, #StaviusCoffee giảm ngay

– 10% dành cho SINH VIÊN – HỌC SINH

Trong suốt tuần lễ, vào bất kỳ thời gian nào.

Khi mang theo thẻ sinh viên, hoặc mặc đồng phục của trường để nhân viên quán dễ nhận biết.

*** Lưu ý: Không áp dụng kèm theo chương trình khuyến mãi khác.

Stavius-Coffee-Offers-Student-Disscount-02

1
Share
Facebook Twitter Google