QUI TRÌNH LÀM VIỆC CHUNG CỦA NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

Nhân viên Stavius Coffee không được dùng cụm từ: “Không biết!” để trả lời khi Khách Hàng hỏi thông tin và những vấn đề liên quan trong công việc. Nếu thật sự không hiểu rõ vấn đề hay không giải đáp được, cần khéo léo yêu cầu Khách chờ trong ít phút và liên hệ […]

NỘI QUY LAO ĐỘNG STAVIUS COFFEE

Tất cả nhân viên Stavius phải nắm vững về Nội Quy Lao Động sau đây. Phải luôn ý thức về vị trí, nhiệm vụ và có trách nhiệm với hành động, lời nói của mình: lễ phép, lịch sự, cùng nụ cười tươi, thái độ thân thiện luôn là yêu cầu bắt buộc khi tiếp […]

CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Trước khi quyết định nộp hồ sơ và hẹn phỏng vấn để trở thành một thành viên của Stavius Coffee, các Ứng Viên vui lòng đọc kỹ những nội dung sau đây. *** LỜI MỞ ĐẦU: Ban Quản Trị (BQT) Stavius Coffee chân thành cảm ơn sự quan tâm của Ứng Viên dành cho thông […]